23rd June 2024

Kind Of Slaaf

Series:
Passage: Rom 8:15

WEDERGEBOORTE

Rom 8:15
Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!
Nie ontvang nie = gees van slawerny
Ontvang het = gees van aanneming tot kinders

Gal 4:4-5
4 Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,
5 om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.
Ons was slawe in die slawemark.
Gekoop deur die Bloed van Jesus.

 

Download Files Notes