God Se Beloftes

Num 23:19 God is geen man dat Hy sou lieg nie, of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie.  Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? 2 Kor 1:20 Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en […]

God Se Beloftes Read More »