Family Foundation International (FFI)

Reinhard en Miranda Dreyer – Koördineerders van die Family Foundation International. Ons bied dienamiese lewens veranderende kursese aan wat al baie mense se lewens verander het.

Die volgende kursese is deur die jare beskikbaar:

 1. Ancient Path 1 & 2
 2. Overcoming Anger
 3. Covenant Of Marriage
 4. Abiding Under Authority
 5. Jesus Wonderful Counsellor
 6. Foundation for Financial Freedom
 7. Questions For Men and Woman

Ons Kursuse

Werk Om In Sy Rus In Te Gaan - Manne Aand Deel 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Sowing Into A Void - Manne Aand Deel 1

Die Woord

EFESIËRS 6:12 AFR83 – Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.
JOHANNES 4:37 – 38 AFR83 – Hier is die gesegde waar: ‘Die een saai, en die ander een maai.’ 38 Ek het julle gestuur om ‘n oes in te samel waaraan julle nie gearbei het nie. Ander het gearbei, en julle pluk die vrug van hulle arbeid.”

Ouerskap Opleiding - Deel 1 + 2

Ouerskap Opleiding - Deel 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ouerskap Opleiding - Deel 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Man / Pa - Jou Voorbeeld Maak Saak

Die Rol Van Die Man

Evangelisasie Aanbieding

Evangelisasie Aanbieding

Wat Jy Gaan Leer:

 • Hul Sekulere Lewe
 • Hulle Kerklike
 • Agtergrond
 • Ons Kerk
 • Getuienis
 • Twee Vrae

Die Kerk Se Grootste Prioriteit

Stappe Om Liefde ‘n Prioriteit Te Maak

 1. Neem ‘n besluit (Job 22:28)
 2. Doen kennis op omtrent liefde (Hos. 4:6)
 3. Assosieer met mense wat in liefde wandel
Geestelike Bediening

Insig Oor Geestelike Bedieninge

Wat Is ‘n Geestelike Bediening?

‘n Geestelike bediening is ‘n spesiale vermoë of eienskap wat deur die Heilige Gees gegee word aan elke lid van die liggaam, volgens die genade van God, om gebruik te word binne die konteks van die liggaam van Christus.

Groeiende Christen

'n Groeiende Christen

Wat Jy Gaan Leer:

 1. Voedsel laat my groei
 2. Groei intiem – gebed
 3. Die taal van ‘n gelowige
 4. Die gesag van die gelowige
Openbaringskennis

Openbaringskennis 1

Openbaringskennis is kennis wat van die hart van God aan die gees van die mens, deur die Heilige Gees oorgedra word.

Openbaringskennis

Openbaringskennis 2

Jes. 55:1-3
God se plan vir elke gelowige is die hoër weë wat ons saam met Hom moet bewandel.

Soldaat vir God

Soldaat vir God

Elke gelowige in ‘n geestelike oorlog betrokke!

Gelowige nie onbekend met metodes van die duiwel.

Die Huwelik

Waar Kom Mites Vandaan?

 1. Tradisies – Oupa het so gesê, ons glo dit
 2. Kulturele agtergrond
 3. Samelewing / Gemeenskap

Effektiewe Gebed

Waarom Bid?

Liefdesverhouding Met God = Hooglied 2:16. God begeer dat ons gemeenskap met Hom sal geniet. Hy verlang daarna om deur ons liefde bedien te word.

Doop

Wat Gebeur Na Die Doop?

Moet aktief in gemeente betrokke raak (Bybelstudie ens.) Uiteinde = Dissipelskap (Matt. 28:19)

Na die dood

Lewe Na Die Dood

Betekenis Van Dood

DOOD = SKEIDING
Skeiding van die geestelike natuur (gees & siel) van die liggaam.

Bereik Jou Droom

Waarom ‘n Mikpunt/Vissie?

Alles wat jou oë kan sien wat met hande gemaak is het begin met ‘n visie / idee. 

Menswees

Menswees In Totaliteit

Dit wat ‘n mens is (hede) en dit wat ‘n mens gaan wees (eindbestemming) word bepaal deur keuses.
Keuses het baie groot krag krag.
Alles wat in ons lewens gebeur, sukses of mislukkings het begin met ‘n besluit.
Ons eindbestemming word deur keuses bepaal.

Strong Image

Die Positiewe Selfbeeld

Eienskappe Van ‘N Persoon Met ‘n Gopeie Selfbeeld

 • Is meer aktief in die samelewing
 •  Is meer kreatief
 • Voel positief oor hulleself
 • Goeie menseverhouding
 • Sien God as liefdevol
Man se grooste versoek

Die Man Se Grootste Versoeking

 • Bely en breek as jy skuldig is.(spreuke 28:13)
 • Vermy seksuele onsedelikheid.
 • Sluit ‘n vennootskap met iemand.
 • Sluit ‘n vennootskap met god.

Leierskap Kursese

Leierskap In Die Gemeente

Jy ontwikkel invloed deur jou menseverhoudings te verbeter!

’n Leier kan baie foute in sy mondering hê, maar wanneer menseverhoudings ontbreek, faal die leier.

5 Vlakke Van Leierskap

 1. Posisionele Vlak
 2. Verhoudingsvlak
 3. Resultate Vlak
 4. Voortplantingsvlak
 5. Menswees / Respek Vlak

Leierskap - Beter Saam

 • Sommige afsonderlike dele van die liggaam gee nie ondersteuning/samewerking nie.
 • Gevolg -> Die liggaam word nie opgebou nie.
  Strukture is nie reg nie.
  Nie groei in liggaam.

Leierskap Beginsels Vir Sukses

Selfontwikkeling:
“Our daily decisions shape who we are”
“Ons daaglikse besluite bepaal wie ons is”
Daar is een besluit wat ons van krag moet maak in ons daaglikse lewe wat LEIERS van mekaar onderskei.

Jou Nalatenskap

Nalatenskap:

 • Dit wat jy nalaat vir die volgende generasie.
 • Nalatenskap kan goed of sleg wees.
 • Nalatenskap is die tradisies of kultuur wat ons agterlos as ons weggaan.

Wat is Leierskap

 • Nie ’n eksklusiewe klub vir die wat met Leierskap gebore word nie.
 • “Leadership is developed, not discovered”.
 • Mens groei in Leierskap.
 • Jou punt in Leierskap: 1 – 10.

Eienskappe Van 'n Goeie Leier

Karakterfoute kan nie geignoreer word nie. Hulle sal ‘n leier op die ou end ondoeltreffend maak – elke keer.

Eenheid - Sleutel Tot Sukses

Waarom Eenheid?
Sodat die wêreld kan glo: Joh. 17:20-21

Team

Spanwerk

Die Opvatting Dat Een Persoon Iets Groots Kan Bereik Is ‘n Mite. 

Dit maak nie saak tot watter mate ons soloprestasies bewonder nie, die waarheid is dat geen alleenloper nog ooit iets van waarde bereik het nie (daar is nie werklik “Rambo’s” en “Lone Rangers” nie).

My Doel As Leier

The lack of success means the lack of effective leadership.
Great success is the result of great leadership. – Dr. Robert Shuller –

Leierskap is nie ‘n posisie nie, maar ‘n posisie moet gevul word deur ‘n leier.

Die Sleutel Tot Leierskap

Daar is 2 dinge wat baie moeilik is om te doen:

 1. Vooruit te dink (visie).
 2. Dinge te doen in volgorde van belangrikheid.

Hierdie 2 dinge is die groot verskil tussen ‘n leier en ‘n volgeling.

Onsigbare Kwaliteite Van Leirskap

 • ‘n Persoon sonder visie lei nie meer nie, hy reageer net op onmiddelike probleme en situasies.
 • Suksesvolle studie oor 20 jaar het gewys dat alle leiers wat sukses behaal het een ding in gemeen het nl. visie.

Vrees - 'n Leier Se Ondergang

 • Die grootste struikelblok om jou volle potensiaal te bereik, is vrees.
 • Die grootste vrees wat ‘n leier in die gesig staar, is die vrees vir mislukking.
 • Mislukking kan uiters pynlik wees – soms liggaamlik en meer dikwels emosioneel.