13th November 2022

Dankbaarheid Is Saad

Series:
Passage: Kol 3:15

WAT SÊ DIE WOORD

Kol 3:15 (NAV)
En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar.

1 Thess 5:18 (AMP)
Thank [God] in everything [no matter what the circumstances may be, be thankful and give thanks], for this is the will of God for you [who are] in Christ Jesus [the Revealer and Mediator of that will].

Eff 5:20 (AMP)
Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus.

Dankbaar: Thankful, Grateful, Appreciative

Download Files Notes