7th August 2022

Nuwe Verbond

Series:
Passage: Jeremia 31:31

Jeremia 31:31 Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit.

Jeremia 31:33b Ek gee My wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; Ek sal vir hulle ‘n God wees en hulle sal vir My ‘n volk wees.

Download Files Notes