13th August 2023

Vermeerder Die Salwing – Deel 2

Series:
Passage: Luk 17:10

DEFINISIE VAN OFFERS

Luk 17:10 – So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen.

Offer: Meer te doen, meer te gee as wat van jou verwag
word.

“When your life involves personal lost and personal suffering for the sake of Christ”
Jesus as voorbeeld !!!

Download Files Notes