30th January 2022

Ontwikkel Jou Liefdesverhouding Met God

Series:
Passage: Matt 2:36-40

Die Groot Gebod

Matt 22:36-40
36 Meester, wat is die groot gebod in die wet? 37 En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. 38 Dit is die eerste en groot gebod. 39 En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. 40 Aan hierdie twee gebooie hang die helewet endieprofete.

Download Files Notes