23rd October 2022

Speak Jesus

WAT BETEKEN DIT

Joh 1:1 & 14
1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.
14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

Woord = Jesus

Speak Jesus = Speak the Word

Download Files Notes